Máy Chủ Proxy

 • DEDICATED-PROXY-I

  From $50.00/mo
  Đăng ký
  • Intel Xeon E3-1230 V5
   32 GB RAM ECC
   1 TB NVMe
   1 IPv4
   Băng thông không giới hạn 1 Gbps
   Sử dụng Squid Proxy Server
   Chạy đa luồng đảm bảo tốc độ Proxy cực tốt
   Cấu hình xoay IPv6 tự động theo thời gian nhất định
   Chạy bằng 1 Script duy nhất
 • DEDICATED-PROXY-II

  From $75.00/mo
  Đăng ký
  • AMD Ryzen 7 5700G
   64 GB RAM
   2 x 1 TB NVMe
   1 IPv4
   Băng thông không giới hạn 1 Gbps
   Sử dụng Squid Proxy Server
   Chạy đa luồng đảm bảo tốc độ Proxy cực tốt
   Cấu hình xoay IPv6 tự động theo thời gian nhất định
   Chạy bằng 1 Script duy nhất
 • DEDICATED-PROXY-III

  From $130.00/mo
  Đăng ký
  • Dual Intel Xeon E5-2680 V4
   128 GB RAM ECC
   2 x 1 TB SSD (HW Raid 0 | 1)
   1 IPv4
   Băng thông không giới hạn 1 Gbps
   Sử dụng Squid Proxy Server
   Chạy đa luồng đảm bảo tốc độ Proxy cực tốt
   Cấu hình xoay IPv6 tự động theo thời gian nhất định
   Chạy bằng 1 Script duy nhất
 • DEDICATED-PROXY-IV

  From $160.00/mo
  Đăng ký
  • Dual Intel Xeon E5-2680 V4
   256 GB RAM ECC
   4 x 1 TB SSD (HW Raid 10)
   5 IPv4
   Băng thông không giới hạn 1 Gbps
   Sử dụng Squid Proxy Server
   Chạy đa luồng đảm bảo tốc độ Proxy cực tốt
   Cấu hình xoay IPv6 tự động theo thời gian nhất định
   Chạy bằng 1 Script duy nhất