Miễn phí Comodo Positive SSL + IPv4 trong vòng 1 năm

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho gói PROHOST-V với điều kiện thanh toán tối thiểu 12 tháng sử dụng coupon: FreeSSLIPv4
Link order: https://serveraptech.com/client/cart.php?a=add&pid=5
số lượng 20 gói áp dụng từ 30/03/2015 đến hết 30/04/2015

30th Mar 2015